ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ  ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΜΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δηλώνω  ότι παρέχω τη ρητή κι ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου για την διακράτιση κι επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, διαβατήριο, αριθμό πιστωτικής\χρεωστικής κάρτας και ό, τι άλλο απαιτηθεί ) από εσάς, τα οποία σας έχω γνωστοποιήσει μέσω της κράτησης, προκειμένου μαζί  με το πληρωτέο ποσό και το χρονικό διάστημα παραμονής  να αποστέλλονται στην εταιρεία διαχείρισης και  κρατήσεων του καταλύματος.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σκοπός είναι η τήρηση των επιταγών του υπ’ αριθμό 679\ 2016 Κανονισμού ΕΕ για τη προστασία των προσωπικών σας   δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη λήξη της παροχής υπηρεσιών μας θα έχετε  το δικαίωμα να  ζητήσετε  να διαγραφούν  τα προσωπικά  σας δεδομένα και εμείς να προβούμε  αμελλητί στην διαγραφή τους, εκτός εκείνων των οποίων η διατήρηση προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Scroll to top